test

Menu Item Location Menu Item Location Price Default Price Post title
San Diego Bambu Refresher Nước Mát Bambu
San Diego Bambu Halo Halo
San Diego Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
San Diego Bambu Combo Chè Thập Cẩm
San Diego Awesome Trio Chè 3 Màu
San Diego Avocado Durian
San Diego Avocado Coffee
San Diego Avocado Coconut
San Diego Avocado
San Diego Almond
Lowell Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Lowell Bambu Halo Halo
Lowell Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Lowell Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Lowell Awesome Trio Chè 3 Màu
Lowell Avocado Durian
Lowell Avocado Coffee
Lowell Avocado Coconut
Lowell Avocado
Lowell Almond
Puyallup Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Puyallup Bambu Halo Halo
Puyallup Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Puyallup Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Puyallup Awesome Trio Chè 3 Màu
Puyallup Avocado Durian
Puyallup Avocado Coffee
Puyallup Avocado Coconut
Puyallup Avocado
Puyallup Almond
Minneapolis Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Minneapolis Bambu Halo Halo
Minneapolis Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Minneapolis Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Minneapolis Awesome Trio Chè 3 Màu
Minneapolis Avocado Durian
Minneapolis Avocado Coffee
Minneapolis Avocado Coconut
Minneapolis Avocado
Minneapolis Almond
Oakland Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Oakland Bambu Halo Halo
Oakland Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Oakland Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Oakland Awesome Trio Chè 3 Màu
Oakland Avocado Durian
Oakland Avocado Coffee
Oakland Avocado Coconut
Oakland Avocado
Oakland Almond
Montclair Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Montclair Bambu Halo Halo
Montclair Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Montclair Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Montclair Awesome Trio Chè 3 Màu
Montclair Avocado Durian
Montclair Avocado Coffee
Montclair Avocado Coconut
Montclair Avocado
Montclair Almond
Fresno Raspberry
Edmonds Raspberry
Dorchester Raspberry
Denver Raspberry
D’Iberville Raspberry
Chicago Raspberry
Canton Raspberry
Bellevue Raspberry
Austin Raspberry
Annandale Raspberry
Canton Rose Milk Tea
Canton French Vanilla Milk Tea
Calgary Bambu Halo Halo
Calgary Vietnamese Sandwich – Banh Mi
Calgary Pandan Waffles
Calgary Ice Cream Mochi
Calgary Chocolate ICED 4.50
Calgary Chocolate HOT
Calgary Chocolate BLEND
Calgary Dirty Milk
Calgary Vietnamese Blend
Calgary Vietnamese Black
Calgary Vietnamese Black
Calgary Salted Caramel
Calgary Salted Caramel
Calgary Salted Caramel
Calgary French Vanilla
Calgary French Vanilla
Calgary French Vanilla
Calgary Hazelnut Mocha
Calgary Hazelnut Mocha
Calgary Hazelnut Mocha
Calgary Coconut Mocha
Calgary Coconut Mocha 4.50
Calgary Dirty Chai
Calgary Traditional Iced Cà Phê Sữa Dá
Calgary Traditional Cà Phê Sữa Nóng
Calgary Raspberry Rama
Calgary Mangonada
Calgary Lychee
Calgary Jackfruit
Calgary Durian
Calgary Avocado Durian
Calgary Avocado Coffee
Calgary Avocado Coconut
Calgary Avocado
Calgary Taro Coconut
Calgary Taro Smoothie
Calgary Red Bean
Calgary Pina Colada
Calgary Peach Catalina
Calgary Passion in Love
Calgary Orange Chiller
Calgary Mango Dazzle
Calgary Kiwi Strawberry
Calgary Honeydew
Calgary Chocolate Coconut
Calgary Chocolate Banana
Calgary Strawberry Banana
Calgary Coconut
Calgary Banana
Calgary Peach Fruit & Basil Seed
Calgary Strawberry Fruit Tea
Calgary Matcha Blend
Calgary Thai Blend
Calgary Chai Blend
Calgary Strawberry
Calgary Passion Fruit
Calgary Strawberry
Calgary Passion Fruit
Calgary Strawberry
Calgary Peach
Calgary Mango
Calgary Lychee
Calgary Kiwi
Calgary Honeydew
Calgary Red Bean
Calgary Coffee Milk Tea
Calgary Almond
Calgary Taro
Calgary Matcha
Calgary Coconut No Caffeine
Calgary Chai Latte
Calgary Thai
Calgary Oolong
Calgary Jasmine
Calgary Black
Calgary Create Your Own WATER
Calgary Create Your Own MILK
Calgary Thousand Eyes Hạt é Sương Sáo
Calgary Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Calgary Longan Sunrise Hạt é Nhãn Nhục
Calgary Coconut Combo Dừa Nhãn Nhục Thạch
Calgary Red Bean Combo Đậu Đỏ Khoai Môn Bánh Lọt
Calgary Green Lantern Đậu Xanh Bánh Lọt
Calgary Taro Lover Khoai Môn Bánh Lọt
Calgary Fruit Addict Chè Trái Cây
Calgary Smashed Avocado Bơ Dằm
Calgary Summer Delight Chè Sương Sa Hạt Lựu
Calgary Awesome Trio Chè 3 Màu
Calgary Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Calgary Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Calgary Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu
Calgary Pennywort
Ft Wayne Raspberry
Annandale French Macarons
Annandale Pennywort
Annandale Sea Salt Foam
Annandale Peach Mango
San Gabriel Fosselman Icecream
San Gabriel Sugar Cane & Coconut
San Gabriel Pennywort
Fresno Chocolate ICED 4.50
Edmonds Chocolate ICED 4.50
Dorchester Chocolate ICED 4.50
Denver Chocolate ICED 4.50
D’Iberville Chocolate ICED 4.50
Chicago Chocolate ICED 4.50
Canton Chocolate ICED 4.50
Bellevue Chocolate ICED 4.50
Austin Chocolate ICED 4.50
Annandale Chocolate ICED 4.50
San Gabriel Chai Blend
Fresno Red Bean
Edmonds Red Bean
Dorchester Red Bean
Denver Red Bean
D’Iberville Red Bean
Chicago Red Bean
Canton Red Bean
Bellevue Red Bean
Austin Red Bean
Annandale Red Bean
Fresno Red Bean
Edmonds Red Bean
Dorchester Red Bean
Denver Red Bean
D’Iberville Red Bean
Chicago Red Bean
Canton Red Bean
Bellevue Red Bean
Austin Red Bean
Annandale Red Bean
San Gabriel Sunset Fruit Tea
Fresno Raspberry
Edmonds Raspberry
Dorchester Raspberry
Denver Raspberry
D’Iberville Raspberry
Chicago Raspberry
Bellevue Raspberry
Fresno Guava
Edmonds Guava
Dorchester Guava
Denver Guava
D’Iberville Guava
Chicago Guava
Bellevue Guava
Austin Guava
Annandale Guava
San Gabriel Thousand Eyes Hạt é Sương Sáo
San Gabriel Che Thai
Fresno Mint Green
Edmonds Mint Green
Dorchester Mint Green
Denver Mint Green
D’Iberville Mint Green
Chicago Mint Green
Bellevue Mint Green
Austin Mint Green
Annandale Mint Green
Fresno Chocolate BLEND
Edmonds Chocolate BLEND
Dorchester Chocolate BLEND
Denver Chocolate BLEND
D’Iberville Chocolate BLEND
Chicago Chocolate BLEND
Canton Chocolate BLEND
Bellevue Chocolate BLEND
Austin Chocolate BLEND
Annandale Chocolate BLEND
Fresno Chai Blend
Edmonds Chai Blend
Dorchester Chai Blend
Denver Chai Blend
D’Iberville Chai Blend
Chicago Chai Blend
Canton Chai Blend
Bellevue Chai Blend
Austin Chai Blend
Annandale Chai Blend
Fresno Caramel Macchiato
Edmonds Caramel Macchiato
Dorchester Caramel Macchiato
Denver Caramel Macchiato
D’Iberville Caramel Macchiato
Chicago Caramel Macchiato
Bellevue Caramel Macchiato
Fresno Cappuccino
Edmonds Cappuccino
Dorchester Cappuccino
Denver Cappuccino
D’Iberville Cappuccino
Chicago Cappuccino
Bellevue Cappuccino
Fresno Café Latte
Edmonds Café Latte
Dorchester Café Latte
Denver Café Latte
D’Iberville Café Latte
Chicago Café Latte
Canton Café Latte
Bellevue Café Latte
Austin Café Latte
Annandale Café Latte
Fresno Café Latte
Edmonds Café Latte
Dorchester Café Latte
Denver Café Latte
D’Iberville Café Latte
Chicago Café Latte
Canton Café Latte
Bellevue Café Latte
Austin Café Latte
Annandale Café Latte
Fresno Black
Edmonds Black
Dorchester Black
Denver Black
D’Iberville Black
Chicago Black
Canton Black
Bellevue Black
Austin Black
Annandale Black
Fresno Banana
Edmonds Banana
Dorchester Banana
Denver Banana
D’Iberville Banana
Chicago Banana
Canton Banana
Bellevue Banana
Austin Banana
Annandale Banana
Fresno Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Fresno Bambu Halo Halo
Edmonds Bambu Halo Halo
Denver Bambu Halo Halo
D’Iberville Bambu Halo Halo
Chicago Bambu Halo Halo
Bellevue Bambu Halo Halo
Austin Bambu Halo Halo
Fresno Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Fresno Awesome Trio Chè 3 Màu
Fresno Avocado Coffee
Fresno Avocado Coconut
Edmonds Avocado Coconut
Denver Avocado Coconut
D’Iberville Avocado Coconut
Chicago Avocado Coconut
Bellevue Avocado Coconut
Austin Avocado Coconut
Fresno Avocado
Edmonds Avocado
Denver Avocado
D’Iberville Avocado
Chicago Avocado
Bellevue Avocado
Austin Avocado
Fresno Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu
Fresno Café Mocha
Edmonds Café Mocha
Dorchester Café Mocha
Denver Café Mocha
D’Iberville Café Mocha
Chicago Café Mocha
Bellevue Café Mocha
Austin Café Mocha
Fresno Chai Latte
Edmonds Chai Latte
Dorchester Chai Latte
Denver Chai Latte
D’Iberville Chai Latte
Chicago Chai Latte
Canton Chai Latte
Bellevue Chai Latte
Austin Chai Latte
Annandale Chai Latte
San Gabriel Black
Fresno Coconut Combo Dừa Nhãn Nhục Thạch
San Gabriel Banana
San Gabriel Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu
Tacoma Coconut Waffles 4.00 4.00
Fresno Almond
Edmonds Almond
Denver Almond
D’Iberville Almond
Chicago Almond
Bellevue Almond
Vancouver Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Vancouver Bambu Halo Halo
Vancouver Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Vancouver Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Vancouver Awesome Trio Chè 3 Màu
Vancouver Avocado Durian
Vancouver Avocado Coffee
Vancouver Avocado Coconut
Vancouver Avocado
Vancouver Almond
Fresno Avocado Durian
Edmonds Avocado Durian
Denver Avocado Durian
D’Iberville Avocado Durian
Chicago Avocado Durian
Bellevue Avocado Durian
Austin Avocado Durian
Tacoma Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Tacoma Bambu Halo Halo
Tacoma Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Tacoma Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Tacoma Awesome Trio Chè 3 Màu
Tacoma Avocado Durian
Tacoma Avocado Coffee
Tacoma Avocado Coconut
Tacoma Avocado
Tacoma Almond
San Gabriel Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
San Gabriel Awesome Trio Chè 3 Màu
San Gabriel Avocado Durian
San Gabriel Avocado Coffee
San Gabriel Avocado
San Gabriel Almond
Rockville Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Rockville Bambu Halo Halo
Rockville Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Rockville Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Rockville Awesome Trio Chè 3 Màu
Rockville Avocado Durian
Rockville Avocado Coffee
Rockville Avocado Coconut
Rockville Avocado
Rockville Almond
Kansas City Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Kansas City Bambu Halo Halo
Kansas City Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Kansas City Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Kansas City Awesome Trio Chè 3 Màu
Kansas City Avocado Durian
Kansas City Avocado Coffee
Kansas City Avocado Coconut
Kansas City Avocado
Kansas City Almond
Pleasanton Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Pleasanton Bambu Halo Halo
Pleasanton Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Pleasanton Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Pleasanton Awesome Trio Chè 3 Màu
Pleasanton Avocado Durian
Pleasanton Avocado Coffee
Pleasanton Avocado Coconut
Pleasanton Avocado
Pleasanton Almond
Portland Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Portland Bambu Halo Halo
Portland Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Portland Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Portland Awesome Trio Chè 3 Màu
Portland Avocado Durian
Portland Avocado Coffee
Portland Avocado Coconut
Portland Avocado
Portland Almond
Seattle Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Seattle Bambu Halo Halo
Seattle Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Seattle Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Seattle Awesome Trio Chè 3 Màu
Seattle Avocado Durian
Seattle Avocado Coffee
Seattle Avocado Coconut
Seattle Avocado
Seattle Almond
Madison Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Madison Bambu Halo Halo
Madison Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Madison Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Madison Awesome Trio Chè 3 Màu
Madison Avocado Durian
Madison Avocado Coffee
Madison Avocado Coconut
Madison Avocado
Madison Almond
Edmonds Create Your Own WATER
Edmonds Create Your Own MILK
Edmonds Green Bean Jelly Đậu Xanh Sương Sáo Bánh Lọt
Dorchester Green Bean Jelly Đậu Xanh Sương Sáo Bánh Lọt
Denver Green Bean Jelly Đậu Xanh Sương Sáo Bánh Lọt
D’Iberville Green Bean Jelly Đậu Xanh Sương Sáo Bánh Lọt
Chicago Green Bean Jelly Đậu Xanh Sương Sáo Bánh Lọt
Bellevue Green Bean Jelly Đậu Xanh Sương Sáo Bánh Lọt
Annandale Green Bean Jelly Đậu Xanh Sương Sáo Bánh Lọt
Edmonds Green Bean Combo Đậu Xanh Khoai Môn Bánh Lọt
Dorchester Green Bean Combo Đậu Xanh Khoai Môn Bánh Lọt
Denver Green Bean Combo Đậu Xanh Khoai Môn Bánh Lọt
D’Iberville Green Bean Combo Đậu Xanh Khoai Môn Bánh Lọt
Bellevue Green Bean Combo Đậu Xanh Khoai Môn Bánh Lọt
Annandale Green Bean Combo Đậu Xanh Khoai Môn Bánh Lọt
Edmonds Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Denver Bambu Refresher Nước Mát Bambu
D’Iberville Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Bellevue Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Austin Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Edmonds Thousand Eyes Hạt é Sương Sáo
Dorchester Thousand Eyes Hạt é Sương Sáo
Denver Thousand Eyes Hạt é Sương Sáo
D’Iberville Thousand Eyes Hạt é Sương Sáo
Chicago Thousand Eyes Hạt é Sương Sáo
Canton Thousand Eyes Hạt é Sương Sáo
Bellevue Thousand Eyes Hạt é Sương Sáo
Austin Thousand Eyes Hạt é Sương Sáo
Annandale Thousand Eyes Hạt é Sương Sáo
Edmonds Longan Sunrise Hạt é Nhãn Nhục
Dorchester Longan Sunrise Hạt é Nhãn Nhục
Denver Longan Sunrise Hạt é Nhãn Nhục
D’Iberville Longan Sunrise Hạt é Nhãn Nhục
Chicago Longan Sunrise Hạt é Nhãn Nhục
Canton Longan Sunrise Hạt é Nhãn Nhục
Bellevue Longan Sunrise Hạt é Nhãn Nhục
Austin Longan Sunrise Hạt é Nhãn Nhục
Annandale Longan Sunrise Hạt é Nhãn Nhục
Edmonds Lychee Jello Chè Thach Vải
Dorchester Lychee Jello Chè Thach Vải
Denver Lychee Jello Chè Thach Vải
D’Iberville Lychee Jello Chè Thach Vải
Chicago Lychee Jello Chè Thach Vải
Canton Lychee Jello Chè Thach Vải
Bellevue Lychee Jello Chè Thach Vải
Annandale Lychee Jello Chè Thach Vải
Edmonds Coconut Combo Dừa Nhãn Nhục Thạch
Dorchester Coconut Combo Dừa Nhãn Nhục Thạch
Denver Coconut Combo Dừa Nhãn Nhục Thạch
D’Iberville Coconut Combo Dừa Nhãn Nhục Thạch
Chicago Coconut Combo Dừa Nhãn Nhục Thạch
Canton Coconut Combo Dừa Nhãn Nhục Thạch
Bellevue Coconut Combo Dừa Nhãn Nhục Thạch
Austin Coconut Combo Dừa Nhãn Nhục Thạch
Annandale Coconut Combo Dừa Nhãn Nhục Thạch
Edmonds Red Bean Combo Đậu Đỏ Khoai Môn Bánh Lọt
Dorchester Red Bean Combo Đậu Đỏ Khoai Môn Bánh Lọt
Denver Red Bean Combo Đậu Đỏ Khoai Môn Bánh Lọt
D’Iberville Red Bean Combo Đậu Đỏ Khoai Môn Bánh Lọt
Chicago Red Bean Combo Đậu Đỏ Khoai Môn Bánh Lọt
Canton Red Bean Combo Đậu Đỏ Khoai Môn Bánh Lọt
Bellevue Red Bean Combo Đậu Đỏ Khoai Môn Bánh Lọt
Austin Red Bean Combo Đậu Đỏ Khoai Môn Bánh Lọt
Annandale Red Bean Combo Đậu Đỏ Khoai Môn Bánh Lọt
Edmonds Green Lantern Đậu Xanh Bánh Lọt
Dorchester Green Lantern Đậu Xanh Bánh Lọt
Denver Green Lantern Đậu Xanh Bánh Lọt
D’Iberville Green Lantern Đậu Xanh Bánh Lọt
Chicago Green Lantern Đậu Xanh Bánh Lọt
Canton Green Lantern Đậu Xanh Bánh Lọt
Bellevue Green Lantern Đậu Xanh Bánh Lọt
Austin Green Lantern Đậu Xanh Bánh Lọt
Annandale Green Lantern Đậu Xanh Bánh Lọt
Edmonds Summer Delight Chè Sương Sa Hạt Lựu
Dorchester Summer Delight Chè Sương Sa Hạt Lựu
Denver Summer Delight Chè Sương Sa Hạt Lựu
D’Iberville Summer Delight Chè Sương Sa Hạt Lựu
Chicago Summer Delight Chè Sương Sa Hạt Lựu
Canton Summer Delight Chè Sương Sa Hạt Lựu
Bellevue Summer Delight Chè Sương Sa Hạt Lựu
Austin Summer Delight Chè Sương Sa Hạt Lựu
Annandale Summer Delight Chè Sương Sa Hạt Lựu
Edmonds Awesome Trio Chè 3 Màu
Denver Awesome Trio Chè 3 Màu
D’Iberville Awesome Trio Chè 3 Màu
Chicago Awesome Trio Chè 3 Màu
Bellevue Awesome Trio Chè 3 Màu
Austin Awesome Trio Chè 3 Màu
Ft Wayne Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Ft Wayne Bambu Halo Halo
Ft Wayne Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Ft Wayne Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Ft Wayne Awesome Trio Chè 3 Màu
Ft Wayne Avocado Durian
Ft Wayne Avocado Coffee
Ft Wayne Avocado Coconut
Ft Wayne Avocado
Ft Wayne Almond
Edmonds Whole Young Coconut
Dorchester Whole Young Coconut
Denver Whole Young Coconut
D’Iberville Whole Young Coconut
Chicago Whole Young Coconut
Canton Whole Young Coconut
Bellevue Whole Young Coconut
Austin Whole Young Coconut
Annandale Whole Young Coconut
Edmonds Pennywort & Coconut
Dorchester Pennywort & Coconut
Denver Pennywort & Coconut
D’Iberville Pennywort & Coconut
Chicago Pennywort & Coconut
Bellevue Pennywort & Coconut
Austin Pennywort & Coconut
Annandale Pennywort & Coconut
Edmonds Passion Fruit
Dorchester Passion Fruit
Denver Passion Fruit
D’Iberville Passion Fruit
Chicago Passion Fruit
Canton Passion Fruit
Bellevue Passion Fruit
Austin Passion Fruit
Annandale Passion Fruit
Edmonds Strawberry
Dorchester Strawberry
Denver Strawberry
D’Iberville Strawberry
Chicago Strawberry
Canton Strawberry
Bellevue Strawberry
Austin Strawberry
Annandale Strawberry
Edmonds Avocado Coffee
Denver Avocado Coffee
D’Iberville Avocado Coffee
Chicago Avocado Coffee
Bellevue Avocado Coffee
Austin Avocado Coffee
Edmonds Hazelnut Mocha
Dorchester Hazelnut Mocha
Denver Hazelnut Mocha
D’Iberville Hazelnut Mocha
Chicago Hazelnut Mocha
Canton Hazelnut Mocha
Bellevue Hazelnut Mocha
Austin Hazelnut Mocha
Annandale Hazelnut Mocha
Edmonds Salted Caramel
Dorchester Salted Caramel
Denver Salted Caramel
D’Iberville Salted Caramel
Chicago Salted Caramel
Canton Salted Caramel
Bellevue Salted Caramel
Austin Salted Caramel
Annandale Salted Caramel
Edmonds Traditional Iced Cà Phê Sữa Dá
Dorchester Traditional Iced Cà Phê Sữa Dá
Denver Traditional Iced Cà Phê Sữa Dá
D’Iberville Traditional Iced Cà Phê Sữa Dá
Chicago Traditional Iced Cà Phê Sữa Dá
Canton Traditional Iced Cà Phê Sữa Dá
Bellevue Traditional Iced Cà Phê Sữa Dá
Austin Traditional Iced Cà Phê Sữa Dá
Annandale Traditional Iced Cà Phê Sữa Dá
Edmonds Oolong Sea Salt Tea
Dorchester Oolong Sea Salt Tea
Denver Oolong Sea Salt Tea
D’Iberville Oolong Sea Salt Tea
Chicago Oolong Sea Salt Tea
Canton Oolong Sea Salt Tea
Bellevue Oolong Sea Salt Tea
Austin Oolong Sea Salt Tea
Annandale Oolong Sea Salt Tea
Edmonds Taro
Dorchester Taro
Denver Taro
D’Iberville Taro
Chicago Taro
Canton Taro
Bellevue Taro
Austin Taro
Annandale Taro
Edmonds Peach Fruit & Basil Seed
Dorchester Peach Fruit & Basil Seed
Denver Peach Fruit & Basil Seed
D’Iberville Peach Fruit & Basil Seed
Chicago Peach Fruit & Basil Seed
Canton Peach Fruit & Basil Seed
Bellevue Peach Fruit & Basil Seed
Austin Peach Fruit & Basil Seed
Annandale Peach Fruit & Basil Seed
Edmonds Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Denver Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
D’Iberville Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Chicago Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Bellevue Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Austin Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Edmonds Taro Lover Khoai Môn Bánh Lọt
Dorchester Taro Lover Khoai Môn Bánh Lọt
Denver Taro Lover Khoai Môn Bánh Lọt
D’Iberville Taro Lover Khoai Môn Bánh Lọt
Chicago Taro Lover Khoai Môn Bánh Lọt
Canton Taro Lover Khoai Môn Bánh Lọt
Bellevue Taro Lover Khoai Môn Bánh Lọt
Austin Taro Lover Khoai Môn Bánh Lọt
Annandale Taro Lover Khoai Môn Bánh Lọt
Edmonds Fruit Addict Chè Trái Cây
Dorchester Fruit Addict Chè Trái Cây
Denver Fruit Addict Chè Trái Cây
D’Iberville Fruit Addict Chè Trái Cây
Chicago Fruit Addict Chè Trái Cây
Canton Fruit Addict Chè Trái Cây
Bellevue Fruit Addict Chè Trái Cây
Austin Fruit Addict Chè Trái Cây
Annandale Fruit Addict Chè Trái Cây
Edmonds Smashed Avocado Bơ Dằm
Dorchester Smashed Avocado Bơ Dằm
Denver Smashed Avocado Bơ Dằm
D’Iberville Smashed Avocado Bơ Dằm
Chicago Smashed Avocado Bơ Dằm
Canton Smashed Avocado Bơ Dằm
Bellevue Smashed Avocado Bơ Dằm
Austin Smashed Avocado Bơ Dằm
Annandale Smashed Avocado Bơ Dằm
Edmonds Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Denver Bambu Combo Chè Thập Cẩm
D’Iberville Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Chicago Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Bellevue Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Austin Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Edmonds Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu
Dorchester Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu
Denver Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu
D’Iberville Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu
Chicago Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu
Canton Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu
Bellevue Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu
Austin Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu
Annandale Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu
Dorchester Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Dorchester Bambu Halo Halo
Dorchester Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Dorchester Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Dorchester Awesome Trio Chè 3 Màu
Dorchester Avocado Durian
Dorchester Avocado Coffee
Dorchester Avocado Coconut
Dorchester Avocado
Dorchester Almond
Edmonds Mango Dazzle
Dorchester Mango Dazzle
Denver Mango Dazzle
D’Iberville Mango Dazzle
Chicago Mango Dazzle
Bellevue Mango Dazzle
Austin Mango Dazzle
Annandale Mango Dazzle
Edmonds Mango
Dorchester Mango
Denver Mango
D’Iberville Mango
Chicago Mango
Canton Mango
Bellevue Mango
Austin Mango
Annandale Mango
Annandale Bambu Refresher Nước Mát Bambu
Annandale Bambu Halo Halo
Annandale Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Annandale Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Annandale Awesome Trio Chè 3 Màu
Annandale Avocado Durian
Annandale Avocado Coffee
Annandale Avocado Coconut
Annandale Avocado
Canton Bambu Halo Halo
Canton Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt
Canton Bambu Combo Chè Thập Cẩm
Canton Awesome Trio Chè 3 Màu
Canton Avocado Durian
Canton Avocado Coffee
Canton Avocado Coconut
Canton Avocado
Canton Almond
Dorchester Create Your Own WATER
Denver Create Your Own WATER
D’Iberville Create Your Own WATER
Chicago Create Your Own WATER
Canton Create Your Own WATER
Bellevue Create Your Own WATER
Austin Create Your Own WATER
Annandale Create Your Own WATER
Dorchester Create Your Own MILK
Denver Create Your Own MILK
D’Iberville Create Your Own MILK
Chicago Create Your Own MILK
Canton Create Your Own MILK
Bellevue Create Your Own MILK
Austin Create Your Own MILK
Annandale Create Your Own MILK
Dorchester Pandan Waffles
Denver Pandan Waffles
D’Iberville Pandan Waffles
Chicago Pandan Waffles
Canton Pandan Waffles
Bellevue Pandan Waffles
Austin Pandan Waffles
Annandale Pandan Waffles
Dorchester Ice Cream Mochi
Denver Ice Cream Mochi
D’Iberville Ice Cream Mochi
Chicago Ice Cream Mochi
Canton Ice Cream Mochi
Bellevue Ice Cream Mochi
Austin Ice Cream Mochi
Annandale Ice Cream Mochi
Dorchester Hazelnut Mocha
Denver Hazelnut Mocha
D’Iberville Hazelnut Mocha
Chicago Hazelnut Mocha
Canton Hazelnut Mocha
Bellevue Hazelnut Mocha
Austin Hazelnut Mocha
Annandale Hazelnut Mocha
Dorchester Salted Caramel
Denver Salted Caramel
D’Iberville Salted Caramel
Chicago Salted Caramel
Canton Salted Caramel
Bellevue Salted Caramel
Austin Salted Caramel
Annandale Salted Caramel
Dorchester Chocolate Coconut
Denver Chocolate Coconut
D’Iberville Chocolate Coconut
Chicago Chocolate Coconut
Canton Chocolate Coconut
Bellevue Chocolate Coconut
Grand Prairie Pandan Waffles 4.00
Grand Prairie Ice Cream Mochi 1.85
Grand Prairie French Macarons 2.25
Grand Prairie Raspberry 4.50
Grand Prairie Pennywort & Mung Bean 4.50
Grand Prairie Pennywort & Coconut 5.50
Grand Prairie Whole Young Coconut 4.50
Grand Prairie Passion Fruit 4.50
Grand Prairie Combo Large 7.00
Grand Prairie Strawberry 5.50
Grand Prairie Mango 5.50
Grand Prairie Kiwi 5.50
Grand Prairie Verry Berry 5.25
Grand Prairie Taro Coconut 5.25
Grand Prairie Taro Smoothie 5.25
Grand Prairie Strawberry Banana 5.25
Grand Prairie Strawberry 5.25
Grand Prairie Soursop 6.25
Grand Prairie Red Bean 5.25
Grand Prairie Raspberry Rama 6.25
Grand Prairie Pina Colada 5.25
Grand Prairie Peach Catalina 5.25
Grand Prairie Passion in Love 5.25
Grand Prairie Orange Chiller 5.25
Grand Prairie Mangonada 6.25
Grand Prairie Mango Dazzle 5.25
Grand Prairie Lychee 6.25
Grand Prairie Kiwi Strawberry 5.25
Grand Prairie Jackfruit 6.25
Grand Prairie Guava 5.25
Grand Prairie Durian 7.50
Grand Prairie Coconut 5.25
Grand Prairie Chocolate Coconut 5.25
Grand Prairie Banana 5.25
Grand Prairie Avocado Durian 7.50
Grand Prairie Avocado Coffee 6.25
Grand Prairie Avocado Coconut 6.25
Grand Prairie Avocado 6.25
Grand Prairie Oolong Sea Salt Tea 4.50
Grand Prairie Black 4.50
Grand Prairie Strawberry Fruit Tea 4.50
Grand Prairie Passion Fruit 4.50
Grand Prairie Mango Dazzle 4.50
Grand Prairie Kiwi 4.50
Grand Prairie Thai Blend 5.00
Grand Prairie Matcha Blend 5.00
Grand Prairie Chai Blend 5.00
Grand Prairie Taro 3.95
Grand Prairie Thai Green 4.50
Grand Prairie Oolong 3.95
Grand Prairie Matcha 3.95
Grand Prairie Coconut No Caffeine 3.95
Grand Prairie Chai Latte 3.95
Grand Prairie Strawberry 3.95
Grand Prairie Raspberry 3.95
Grand Prairie Peach Fruit & Basil Seed 3.95
Grand Prairie Passion Fruit 3.95
Grand Prairie Mint Green 3.95
Grand Prairie Mango 3.95
Grand Prairie Lychee 3.95
Grand Prairie Honeydew 3.95
Grand Prairie Guava 3.95
Grand Prairie Red Bean 3.95
Grand Prairie Hazelnut 3.95
Grand Prairie Coffee 3.95
Grand Prairie Almond 3.95
Grand Prairie Dirty Milk 4.50
Grand Prairie Chocolate HOT 4.00
Grand Prairie Chocolate BLEND 5.00
Grand Prairie Chocolate ICED 4.50 4.50
Grand Prairie Vietnamese Blend 5.00
Grand Prairie Salted Caramel 5.00
Grand Prairie Hazelnut Mocha 5.00
Grand Prairie French Vanilla 5.00
Grand Prairie Coconut Mocha 5.00 4.50
Grand Prairie Vietnamese Black 4.00
Grand Prairie Salted Caramel 4.00
Grand Prairie French Vanilla 4.00
Grand Prairie Dirty Chai 4.00
Grand Prairie Traditional Cà Phê Sữa Nóng 4.00
Grand Prairie Vietnamese Black 4.50
Grand Prairie Salted Caramel 4.50
Grand Prairie Hazelnut Mocha 4.50
Grand Prairie Hazelnut Mocha 4.00
Grand Prairie French Vanilla 4.50
Grand Prairie Coconut Mocha 4.50
Grand Prairie Café Latte 4.00
Grand Prairie Café Latte 4.50
Grand Prairie Traditional Iced Cà Phê Sữa Dá 4.50
Grand Prairie Create Your Own WATER 6.50
Grand Prairie Create Your Own MILK 6.00
Grand Prairie Thousand Eyes Hạt é Sương Sáo 5.50
Grand Prairie Bambu Refresher Nước Mát Bambu 6.50
Grand Prairie Green Bean Jelly Đậu Xanh Sương Sáo Bánh Lọt 5.50
Grand Prairie Coconut Combo Dừa Nhãn Nhục Thạch 6.00
Grand Prairie Bambu Favorite Hạt Lựu Sương Sáo Bánh Lọt 5.50
Grand Prairie Red Bean Combo Đậu Đỏ Khoai Môn Bánh Lọt 5.50
Grand Prairie Green Lantern Đậu Xanh Bánh Lọt 5.50
Grand Prairie Taro Lover Khoai Môn Bánh Lọt 5.50
Grand Prairie Fruit Addict Chè Trái Cây 6.00
Grand Prairie Smashed Avocado Bơ Dằm 6.50
Grand Prairie Summer Delight Chè Sương Sa Hạt Lựu 5.50
Grand Prairie Awesome Trio Chè 3 Màu 5.50
Grand Prairie Bambu Combo Chè Thập Cẩm 5.50
Grand Prairie Bambu Special Chè Đặc Biệt Bambu 6.00
Oops! You need to be logged in to use this form.